Trzy spółki Kolportera już połączone

Jest już sądowe postanowienie o połączeniu spółek Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o., Kolporter Service S.A. oraz Kolporter D.P. Sp. z o.o. W wyniku fuzji firma Kolporter Sieci Handlowe przejęła wszelkie prawa i obowiązki Kolportera DP i Kolportera Service – w tym dotyczące dostaw prasy i towarów FMCG.

Postanowienie wydał 1 grudnia Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS. Oznacza to, że od 1 grudnia 2010 r. Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. z mocy prawa przejął wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów na dostawy prasy zawartych z Kolporterem DP i na dostawy towarów FMCG z Kolporterem Service. Dzięki połączeniu Kolporter Sieci Handlowe stał się jedną z największych firm w kraju.

– Zamierzamy sukcesywnie poszerzać naszą ofertę produktów i usług – mówi Krzysztof Klicki, prezes i właściciel spółki. – Konsekwentnie będziemy umacniać naszą pozycję w dotychczasowych obszarach działalności, ale też bardzo mocno rozwijać nowoczesne kanały dystrybucji towarów FMCG i sieć sklepów convinience. Bardzo istotnym elementem naszej strategii jest rozwój usług elektronicznych, które realizowane są za pomocą największej w Polsce sieci wielofunkcyjnych terminali zlokalizowanych w sklepach detalicznych. Obecnie posiadamy ponad 20 000 takich urządzeń, ich liczba systematycznie rośnie.

Połączenie  to kolejny etap realizacji strategii Krzysztofa Klickiego, zakładającej debiut Kolportera na Giełdzie Papierów Wartościowych we wrześniu 2011 roku i aktywne uczestnictwo w procesie konsolidacji rynku FMCG. Następnym krokiem w tym kierunku będzie przekształcenie Kolportera Sieci Handlowe w spółkę akcyjną i powrót do historycznej nazwy Kolporter SA .

– Zmiany w żaden sposób nie wpływają na dotychczasowy system obsługi kontrahentów połączonych spółek – informuje Maciej Topolski, rzecznik prasowy Kolportera. – Wszystkie dotychczasowe numery telefonów i adresy siedzib oddziałów terenowych firmy są aktualne. Wymagane jest jedynie uwzględnienie nowych danych na dokumentach księgowych i w korespondencji. Kontrahenci Kolportera są o tym na bieżąco informowani poprzez komunikaty umieszczone na fakturach, informacje wyświetlane w terminalach i drogą mailową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.