Show

11 postów

„Show” z rekordem sprzedaży

17. numer „Show”, z nowym 26-stronicowym działem Show Style, sprzeda się według prognoz wydawcy w rekordowej ilości 560 tysięcy egzemplarzy, najwyższej w historii magazynu. „Show” ukazało się w wyższym niż zakładano nakładzie 700 tysięcy egzemplarzy.