prasa

23 postów

Znane i unikalne tytuły w prenumeracie Kolportera

„Atest Ochrona Pracy”, „Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie” czy „Kierunek Wod-Kan” – tych specjalistycznych czasopism próżno szukać na rynku, można je za to dostać w prenumeracie. Jak co roku, listopad to dla Kolportera gorący okres podpisywania umów z dotychczasowymi i nowymi prenumeratorami.