Gala

26 postów

Wzrost sprzedaży „Gali”

„Gala” jako jedyne pismo w segmencie people odnotowała wzrost sprzedaży zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i poprzedniego roku – potwierdzają dane ZKDP opublikowane na początku lutego br. dotyczące sprzedaży magazynów segmentu people w listopadzie 2011 r.