Miliony ogłoszeń

Spółka STYMAR to wydawnictwo specjalizujące się w regionalnych gazetach ogłoszeniowych. W swoim portfolio ma trzy tytuły: „Auto Giełdę Górnoślą­ską”, „Auto Giełdę Małopolską” oraz największą obecnie na krajowym rynku gazetę ogłoszeniową – „Auto Giełdę Dolnośląską”. Gazeta ukazuje się trzy razy w tygodniu, w nakładzie tygodniowym od 100 do 120 tysięcy egzem­plarzy i w imponującej objętości 120 stron.


– Zaczynaliśmy przed piętnastoma laty od 4.000 egzemplarzy formatu A4 i 8 stron, a po kilku latach gazeta stała się największą gazetą ogłoszeniową w Polsce. Dziś „Auto Giełda Dolnośląska” to największa w Polsce regio­nalna gazeta ogłoszeniowa. Każdy numer to 120 stron formatu A3 i około 20 tysięcy drobnych ogłoszeń osób prywatnych, a także liczne oferty komisów samochodo­wych i innych firm związanych z motoryzacją. Gazeta wychodzi trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki, swoim zasięgiem obejmuje Dolny Śląsk, a także Opolszczyznę, byłe województwa leszczyńskie i kaliskie oraz Ziemię Lubuską – mówi Mariusz Majski, współwła­ściciel firmy Stymar. – Specjalizujemy się w ogłosze­niach i reklamach motoryzacyjnych, które stanowią około 85 proc. wszystkich ogłoszeń. Mamy również inne działy, np. stale powiększający się dział nieruchomości (9-10 stron ofert), komputery, sprzęt RTV, maszyny i urządzenia, ciągniki i maszyny rolnicze, telefony, wyposażenie miesz­kań i biur, sklepów i gastronomii. Są także takie działy jak praca, biznes, turystyka, antyki, zwierzęta domowe i hodowlane, ogrodnictwo, matrymonialne, towarzyskie i wiele innych.
„Auto Giełda Dolnośląska” rozprowadzana jest przez kolporterów w standardowej sieci sprzedaży, ale także na giełdach samochodowych poprzez własną sieć dystrybucji wydawnictwa. Dostępna jest również w prenumeracie. Pod względem liczby sprzedanych gazet przypadających na jedno wydanie gazety do­równuje regionalnej prasie codziennej, a wyprzedza wszystkie ukazujące się w kraju gazety ogłoszeniowe, również te ogólnopolskie.
Sukces gazety zachęcił wydawnictwo do wprowa­dzenia na rynki regionalne kolejnych tytułów – „Auto Giełdy Górnośląskiej” i „Auto Giełdy Małopolskiej”.
„Auto Giełda Górnośląska” ukazuje się od roku 1998. Jest regionalną gazetą ogłoszeniową, obej­mującą swym zasięgiem Górny Śląsk (katowickie, bielskie, częstochowskie i opolskie). Gazeta jest tygodnikiem, ukazuje się w środy w nakładzie 8.000 egzemplarzy. Liczy 64 strony formatu A3 i zawiera 8.000 – 9.500 ogłoszeń drobnych. Zakres tematycz­ny i podział ogłoszeń na działy jest identyczny jak w „Auto Giełdzie Dolnośląskiej”.
„Auto Giełda Małopolska” ukazuje się od roku 2002. Jest również regionalną gazetą ogłoszeniową. Wychodzi w Małopolsce i na Podkarpaciu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Rzeszów). Liczy 88 stron formatu A3 i zawiera 10.000 – 12.000 ogłoszeń drobnych. Jest tygodnikiem, ukazuje się w piątki w nakładzie 15.000 egzemplarzy. Tematyka i podział ogłoszeń odpowiadają formule „Auto Giełdy Dolnośląskiej”.
– Nakład naszych gazet, w przeliczeniu na mie­siąc, kształtuje się w granicach 500.000 egzemplarzy. W ciągu miesiąca napływa do nas 340.000 – 400.000 ogłoszeń – mówi M. Majski. Przyznaje jednak, że dzia­łalność wydawnictwa to nie tylko pasmo sukcesów.
– Oczywiście, jak zawsze w tego typu działalno­ści zdarzają się też wpadki. Naszą był „Euroregion” – międzynarodowa gazeta ogłoszeniowa. Mimo duże­go zaangażowania z naszej strony i sporych nakładów na promocję, wskutek braku zaangażowania i sporów z naszymi zagranicznymi partnerami, przedsięwzięcie zakończyło się finansową klapą – mówi M. Majski.
Mimo to firma Stymar nadal pozostaje jednym z dy­namiczniej rozwijających się wydawnictw regionalnych. Kilka miesięcy temu przeniosła się do nowej siedziby w ekskluzywnym, XIX- wiecznym budynku, wykupionym przez wydawnictwo i odrestaurowanym pod nadzorem konserwatora zabytków. Stymar chce także rozwijać swoją działalność na zupełnie nowych obszarach.
– Chcemy zdobyć dominującą pozycję w Polsce, je­śli chodzi o ogłoszenia w Internecie – zdradza M. Majski. – Już teraz nasz portal internetowy www.autogielda.pl należy do krajowej czołówki serwisów motoryzacyj­nych, jeżeli chodzi o odwiedzalność, a naszej ba­zie ogłoszeń MOTO zawdzięczamy pozycję lidera. Notujemy 15.000.000 odsłon miesięcznie, w tym 350.000 to, tzw. unikalni użytkownicy.
Waldemar Dankowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.