Wydawcy

194 postów

Miliony ogłoszeń

Spółka STYMAR to wydawnictwo specjalizujące się w regionalnych gazetach ogłoszeniowych. W swoim portfolio ma trzy tytuły: „Auto Giełdę Górnoślą­ską”, „Auto Giełdę Małopolską” oraz największą obecnie na krajowym rynku gazetę ogłoszeniową – „Auto Giełdę Dolnośląską”. Gazeta ukazuje się trzy razy w tygodniu, w nakładzie tygodniowym od 100 do 120 tysięcy egzem­plarzy […]

Umieć sięgać wyżej

„Najszybsze odpowiedzi”- taką misję swojego funkcjonowania na rynku przyjęła i realizuje Grupa Wydawnicza INFOR. Od niemal 20-tu lat firma jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu profesjonalnej prasy specjali stycznej. Takie tytuły jak „Monitor Księgowego”, „Personel i Zarządzanie”, „Rachunkowość Budżetowa” czy „Gazeta Prawna” są doskonale znane nie tylko księgowym, specjalistom […]