Umieć sięgać wyżej

„Najszybsze odpowiedzi”- taką misję swojego funkcjonowania na rynku przyjęła i realizuje Grupa Wydawnicza INFOR. Od niemal 20-tu lat firma jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu profesjonalnej prasy specjali stycznej. Takie tytuły jak „Monitor Księgowego”, „Personel i Zarządzanie”, „Rachunkowość Budżetowa” czy „Gazeta Prawna” są doskonale znane nie tylko księgowym, specjalistom HR czy pracownikom administracji, ale coraz częściej stają się obowiązkową lekturą przedsiębiorców.

Postaw na nowoczesność

Na rynku systematycznie przybywa wy kształconej kadry specjalistów, która jest otwarta na nowe rozwiązania a do tego posiada techniczne możliwości do korzystania z wielu nośników informacji. Oprócz wydań papiero wych popularne stają się nowoczesne rozwią zania elektroniczne, łączące obraz i dźwięk, wykorzystujące możliwości Internetu. – Grupa INFOR od lat umiejętnie uzupeł nia tradycyjne drukowane nośniki informacji o nowoczesne, cyfrowe rozwiązania dotarcia z wiedzą do szerokiego grona odbiorców. Nie gdyś nowatorskie pomysły, takie jak pierwszy portal tematyczny czy dodatki na płytach CD, które wprowadził INFOR, dziś nikogo już nie dziwią – mówi Mirosława Kotlenga, dyrektor Biura Handlu – Zapełniliśmy również lukę rynkową w obszarze jednorazowych, wysoko nakładowych publikacji skierowanych do sze rokiego grona czytelników, którzy potrzebują praktycznej, zrozumiałej informacji prawnej na własny użytek. Przykładem takiego szerokiego dotarcia do czytelników są wydane w ubie głym roku publikacje jednorazowe z serii PIT-y i Podatki. Spotkały się one z dużym zaintere sowaniem ze strony czytelników i niespodzie wanie okazały się sukcesem wydawniczym. W przypadku PIT-ów strzałem w dziesiątkę było dołączenie płyty CD z programem do wypełniania formularzy. Oferta prenumeraty większości tytułów daje czytelnikom jeszcze więcej możliwości. Korzystanie z zasobów archiwum dołącza nych na kilku płytach CD, serwisy tema tyczne online oraz dostęp do dodatkowych bonusów w znaczący sposób ułatwia pracę ABC rynku wydawniczego – Grupa Wydawnicza INFOR „Najszybsze odpowiedzi”- taką misję swojego funkcjonowania na rynku przyjęła i realizuje Grupa Wydawnicza INFOR. Od niemal 20-tu lat firma jest liderem na polskim rynku w dostarczaniu profesjonalnej prasy specjali stycznej. Takie tytuły jak „Monitor Księgowego”, „Personel i Zarządzanie”, „Rachunkowość Budżetowa” czy „Gazeta Prawna” są doskonale znane nie tylko księgowym, specjalistom HR czy pracownikom administracji, ale coraz częściej stają się obowiązkową lekturą przedsiębiorców. Umieć sięgać wyżej nie tylko księgowym, ale również małym przedsiębiorcom.

Inicjatywa w twoich rękach
Jednym z ubiegłorocznych sukcesów wydawnictwa INFOR było pozyskanie 2,2 mln. zł dotacji do projektu EFS „Nowoczesna firma nowoczesne kadry sprzedaży” oraz uruchomienie (na razie w wersji testowej) nowatorskiego rozwiązania jakim jest sklep e-learningowy. Zupełnie nowym po mysłem w tym segmencie było uruchomienie radia internetowego RadioInfor, w którym oprócz bieżących informacji i nastrojowej muzyki można usłyszeć komentarze ekspertów z różnych dziedzin gospodarki. Firma za inwestowała w profesjonalne studio radiowe, a w niedalekiej przyszłości myśli o projekcie telewizji internetowej. – W profilu wydawniczym największym sukcesem było przeprowadzenie znaczących zmian w profilu programowym „Gazety Prawnej”. Z czasopisma o wąskim profilu bran żowym udało się zbudować specjalistyczny dziennik gospodarczy, który jest liderem na polskim rynku. Nowa szata graficzna, dopra cowana formuła i kompleksowa informacja okazały się kluczem do sukcesu. Dzięki tym zabiegom rośnie sprzedaż dziennika, a wraz z nią atrakcyjność powierzchni reklamowej – mówi Mirosława Kotlenga. Innym sporym osiągnięciem wydawniczym 2006 roku było wspólne zorganizowanie przez „Gazetę Prawną” oraz „Gazetę Samorządu i Administracji” akcji edukacyjno – informacyjnej skierowanej do samorządów terytorialnych. Serie artykułów, telefoniczne dyżury specjalistów były ofertą informacyjną kierowaną zarówno do tych, co kończyli, ale także do tych, co rozpoczynali pełnienie swoich funkcji w samorządzie. – W tym czasie powstały też odrębne wydawnictwa, takie jak „Podręczny poradnik radnego” oraz „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta”. Akcja spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem nie tylko wśród czytelników administracji samorządowej. Jeszcze długo po niej do redakcji dzwoniły telefony z licznymi pytaniami od czytelników – dodaje Mirosława Kotlenga. – Te i szereg innych akcji przyczyniły się do wzrostu użytkowników wydawnictw elektronicznych. Grupa odnotowała również dynamiczny wzrost sprzedaży po wierzchni reklamowej w swoich wydawnictwach, które stały się atrakcyjnym narzędziem dotarcia do ostatecznego klienta.ab77b818a21cde526502343a4d6556d6

Przyszłość to widzieć więcej
Nowy 2007 rok to czas przełomu tech nologicznego w dostarczaniu specjalistycznej informacji. Do wydań papierowych swoich czasopism wydawnictwo INFOR ma zamiar dołączać kolejne nowatorskie formy prze kazu elektronicznego. Oprócz informacji na nośnikach CD w nowym roku pojawią się elektroniczne wydania wszystkich tytułów pod nazwą e-papier. Szerokie możliwości rozwoju już teraz niesie za sobą korzystanie z portalu INFOR.pl. Do „starego portfela” dołączą pro dukty, które mają podnieść funkcjonalność dotychczasowych rozwiązań, a w efekcie przyczynić się do poprawy zadowolenia wśród obecnych odbiorców. W planach fir my na najbliższe miesiące jest uruchomienie projektu szkoleń, które mają stać się jednym z filarów rozszerzonej działalności całej grupy wydawniczej. Jednym z priorytetów jest także pozyskanie 4 mln. zł funduszy europejskich z programu „Kapitał Ludzki”. – W 2007 roku do czytelników trafią nowe tytuły: „Monitor” dla sfery budże towej (PRB), kolejny dla firm i instytucji współpracujących z zagranicą: „VAT i inne podatki w rozliczeniach zagranicznych”. Po nadto INFOR planuje uruchomienie 3 ser wisów internetowych: dla księgowych firm, dla księgowych sfery budżetowej oraz dla młodych księgowych dopiero co rozpoczy nających pracę – mówi Mirosława Kotlenga. – Rynek specjalistycznej prasy fachowej jako jeden z pierwszych chce korzystać z nowych możliwości, jakie niosą za sobą nowe media i nowoczesne technologie. Również odbior ca ma coraz większe oczekiwania wobec rynku. W wyścigu za informacją opakowaną w najnowocześniejsze środki przekazu wy grać mogą tylko stabilni i odważni gracze. Nowy rok dla nich to zawsze nowe szanse i możliwości.
Dariusz Materek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.