Miesięczne Archiwa: Listopad R

18 postów

„Polityka” z dodatkiem o Wrocławiu

W cyklu „Portrety miast polskich” 20 listopada br. w tygodniku „Polityka” ukaże się specjalny dodatek poświęcony stolicy Dolnego Śląska. W regionie dolnośląskim dodatek liczył będzie 24 strony, a na pozostałym obszarze rozpowszechniania będzie miał 16-stronicową objętość. Ponadto „Polityka” na Dolnym Śląsku będzie miała inną, lokalną wersję okładki.