Miesięczne Archiwa: Styczeń R

21 postów

Nowe centra wydruków Kolportera

Aż dwa i pół miliona różnych dokumentów, niezbędnych do rozliczeń z kontrahentami, drukowanych jest każdego miesiąca w Departamencie Dystrybucji Prasy Kolportera. Wprowadzając nową technologie drukowania spółka postanowiła usprawnić procedurę wydruków, lecz zarazem zadbać o ochronę środowiska.